Průmyslová odvětví a aplikace

Modulární, prefabrikované jednotky FirePro chrání konvenční a speciálně navržené projekty v souladu s mezinárodními normami, jako jsou: ISO 15779, NFPA 2010, IMO/MSC 1270, UL 2775 a EN 15276.

FirePro-automatic-fire

Zemědělství

Automobilový průmysl

Letecký průmysl

Chemický průmysl

Obrana

Archivy a knihovny

Potravinářský průmysl

Zdravotnictví

Kuktura

Pohostinství

Výroba

Námořní doprava

Mediální průmysl

Těžařský průmysl

Jaderná energetika

Pohřebnictví

Ropný průmysl

Farmaceutický průmysl

Elektrárenský průmysl

Zpracovatelský průmysl

Obnovitelná energie

Maloobchod

Bezpečnost a záchranářství

Služby

Telekomunikace

Přeprava

Skladování

Výzkum a vývoj