O společnosti FirePro

FirePro navrhuje, vyrábí a distribuuje po celém světě systémy hasicí techniky kondenzovaného aerosolu FirePro, které jsou šetrné k životnímu prostředí. FirePro je vedoucí značkou v technologii hašení kondenzovaného aerosolu za poslední dvě desetiletí.

FirePro-automatic-fire

FPC sloučenina

Evropská centrála společnosti se nachází na Kypru, odkud probíhá globální obchodování a jeho monitorování. Naše výrobní procesy využívají nejnovější metody při výrobě jak naší patentované aerosolové sloučeniny FPC, tak předních systémů FirePro.

Všechny procesy podléhají a jsou v souladu s normami a požadavky ISO, jakož i přísnými interními kontrolami kvality. Za posledních 20 let naše společnost vybudovala globální distribuční síť pokrývající více než 110 zemí na všech kontinentech.

Světové organizace duševního vlastnictví

K dnešnímu dni byly dokončeny instalace FirePro ve více než 110 zemích pro dobře diverzifikované portfolio klientů.
FirePro je registrován u Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) a certifikován jako shodný se záznamem provedeným v mezinárodním rejstříku ochranných známek vedeném podle Madridské dohody a protokolu.

Operativní cíle

Efektivita:

Základní vlastnost FirePro jako skupiny i jako produktu.

Efektivnost:

Vykresluje důvěru v naše ujištění, že budeme chránit, jak jsme slíbili.

Univerzálnost:

Naše schopnost chránit objemově velké průmyslové projekty i menší specializované aplikace.

Praktičnost:

Naše odhodlání umožnit, aby všichni lidé měli možnost být chráněni před ohněm.

Ekologické hašení požáru

Pevná sloučenina FPC, vyvinutá po mnoha letech výzkumu a vývoje, využívá ekologicky šetrné, přirozeně se vyskytující draselné soli bez použití pyrotechnických materiálů. Naše oddanost udržitelnosti je potvrzena počtem a kvalitou dosažených certifikátů, výpisů a schválení EU a mezinárodních certifikátů.

Technologie hasicího kondenzovaného aerosolu FirePro je vhodná pro požární třídy A, B, C & F (podle klasifikace EN2) a A, B & C (podle klasifikace NFPA10).

Označení EN

Označení NFPA