Požární ochrana klíčových aktiv

Naše automatické hasicí systémy využívají patentovanou technologii FirePro Compound (FPC), která je výsledkem intenzivního a rozsáhlého výzkumu a vývoje. Systémy FirePro prošly testy a jsou certifikovány podle nejpřísnějších mezinárodních norem a požadavků. Modulární, předem připravené jednotky FirePro účinně a efektivně chrání konvenční i speciálně navržené projekty. Společnost FirePro je v současné době pověřena ochranou klíčových aktiv pro portfolio prestižních zákazníků ve 110 zemích po celém světě.

FirePro-automatic-fire

Ekologické

hašení

Autonomní

systém

15 let

životnost

5 let

Záruka

Li-Ion baterie
Protipožární ochrana

Společnost FirePro za posledních 70 let úspěšně provedla více než 5 testů potlačení požáru Li-Ion s akreditovanými laboratořemi a významnými výrobci Li-Ion baterií. Naše účinná látka prokázala, že je účinná při neutralizaci a kontrole požáru a zabraňuje šíření tepelného úniku.

firepro-fire-suppression-system-for-ess

Proč vybrat produkty FirePro?

Společnost FirePro patří ke světové špičce v oblasti systémů potlačení požáru. Její produkty úspěšně chrání životy i majetek ve více něž 110 zemích světa a jsou používány v široké škále průmyslových aplikací, u kterých je vysoké riziko požáru či výbuchu.

Technologie FirePro

Navrhujeme a vyrábíme modulární, účinné a účinné protipožární systémy s inovativní směsí v jádru naší technologie.

Systémy FirePro využívají nejnovější generaci naší patentované pevné směsi FPC, která je vrcholem mnoha let výzkumu a vývoje. Po aktivaci se pevná sloučenina FPC přemění na rychle expandující extrémně účinný a účinný hasicí kondenzovaný aerosol.

Aerosolové systémy pro potlačení požáru špičkové kvality

Ekologické hašení požáru

Technologie potlačení požáru kondenzovaným aerosolem se dostala do popředí v důsledku Montrealského protokolu z roku 1994. Mezinárodní smlouva zakázala látky poškozující ozonovou vrstvu, jako je halon a další látky na bázi halokarbonů a chlorfluoruhlovodíků. Naše technologie požární ochrany tak nabízí lidstvu udržitelnou budoucnost.

Produkty FirePro jsou zejména:

Životnost výrobku 15 let

Potenciál nulového poškozování ozonové vrstvy

Nulový potenciál globálního oteplování

Bez HFC

Bez freonů

Halon alternativa

Bez tlaku

Vylučování kyslíku

Vyrobeno podle norem ISO 14001 / 9001

Systémům FirePro důvěřují lídři trhu po celém světě

Produkty FirePro

Válcové generátory

Malé

Válcové generátory

Střední

Boxové generátory

FirePro

Manuální generátory

HERO

VYBRANÉ PŘÍPADOVÉ STUDIE